Đang cập nhật dữ liệu...

MD2U-MD20

Liên hệ
Mua ngay

MD2U-MD20 là driver điều khiển ngũ giác với dòng điện đơn cực không đổi

- Nguồn cấp: 20-35VDC

- Có thể điều khiển chính xác và tốc độ thấp với vi bước'

- Độ phân giải : 1,2,4,5,8,10,16,20.

- Chỉnh dòng RUN, STOP

- Phương pháp cách ly ngõ vào Photo coupler để giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng của nhiễu từ bên ngoài.