Đang cập nhật dữ liệu...

murr elektronik 61353

Cuộn hút: 24VDC,
Tiếp điểm: 250VAC-8A
Liên hệ
Mua ngay