Đang cập nhật dữ liệu...

PLC của Mitsubishi các dòng FX, A, Q, L

1. Dòng A
    Modul nguồn: A1S61P
    Modul CPU   : A2USCPU, A1SHCPU, A1SJHCPU, A2SHCPU.....
    Modul đầu vào: A1SX42, A1SX41, A1SX40, ....
    Modul đầu ra: A1SY10, A1SY40, A1SY41, A1SY42, ....
    Modul truyền thông: A1SJ71UC24-R2
    Modul AJ65SBTB1-32D
    Modul AJ65SBTB1-32T
Liên hệ
Mua ngay