Đang cập nhật dữ liệu...

Bộ nguồn DC Mean well

 Model có sẵn:         
            SP-320-24 24VDC-13A
            NES-15-24  24VDC-0.7A
            NES-15-12 12VDC
            MS-25-24    24VDC-1.1A
            NED-50A    5VDC-6A
                               12VDC-2A
           S-35-5         5VDC-7A
           RD-50A       5VDC-6A
                              12VDC-2A
           S-15-12      12VDC-1.3A
Liên hệ
Mua ngay